Tác giả BS. Đỗ Trung Kiên

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ tác phẩm ” Tiếng Anh Y Khoa dành cho người mới bắt đầu “.

Cuốn sách sẽ được gửi tới địa chỉ của bạn trong thời gian sớm nhất! Xin chúc bạn sẽ có một trải nghiệm chinh phục Tiếng Anh Y Khoa thật tuyệt vời!

Tham khảo thêm các khóa học
"Tiếng Anh Y khoa" tại EasyMed Center

Tại EasyMed, các chuyên gia đã biên soạn được lộ trình ngắn nhất để giúp bạn đọc hiểu tài liệu Anh Văn Chuyên Ngành.